Hygiena v podologii

STERILIZACE V PODOLOGII A PEDIKÚŘE

Mechanická očista (suchý způsob: mosazný či jiný kartáček nebo mokrý způsob: ultrazvuková čistička) a desinfekce jsou metody, které nástroje zbaví povrchových nečistot a samozřejmě prodlužují životnost nástrojů. Sterilizace je však finální proces, který při teplotě 180°C (nejčastěji používaná teplota) po dobu 20 minut, zlikviduje z nástrojů všechny nebezpečné patogeny. Nástroje, které porušují integritu kůže nebo ty, kterými provádíme vyšetření nebo nezbytně nutný zákrok (sondy, pátradla, štipky, frézy na kuří oka) používají oba způsoby. Pracoviště, které nástroje sterilizuje je pracovištěm profesionálním.

 

OCHRANNÉ POMŮCKY

Mezi nejčastěji používané ochranné pomůcky používané v pedikúře a podologii patří ústenka, pracovní rukavice a ochranné brýle či průhledný štít. Samozřejmostí je pracovní oděv a pracovní boty.

MOBILNÍ PEDIKÚRA – HOME CARE

Domácí (mobilní) ošetření nohou je velmi potřebné a důležité. Zejména je určeno pro imobilní klienty. V domácím prostředí není možné zabezpečit nadstandardní hygienu jako na pracovišti, ale v každém případě si klient může být absolutně jistý o vysterilizování použitých nástrojů jejich vybalením z jednorázového sterilizačního obalu. Na každého klienta si připravíme do jednoho sáčku kompletní sadu použitého nářadí a nástrojů. Ostatní potřeby používáme vždy jednorázové a nakládáme s nimi podle předpisu o likvidaci komunálního či nebezpečného odpadu.